MeloMakesMusic.com


Bchn 125.mp3

BCHN 125

BCHN 125Về đôi mắt như hồ thu (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 128

BCHN 128Hướng về thành phố xa xưa (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 138

BCHN 138Tình yêu là mãi mãi (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 82

BCHN 82Lời của gió (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 127

BCHN 127Gió lãng tử bốn phương (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 93

BCHN 93Chiều không em (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN số 17

BCHN số 17Nơi mộng ước để yêu (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 126

BCHN 126Thu quyến rũ (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 135

BCHN 135Tiếng kèn và ngón đàn (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 124

BCHN 124Khúc biệt ly mở đầu (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 85

BCHN 85Nhớ tới đêm đầy ánh sáng (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 90

BCHN 90Cô Bắc Kỳ nho nhỏ (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 79

BCHN 79Viết lại bài thơ Hà Nội (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 129

BCHN 129Đêm mơ HN dáng kiều thơm (Giang Trang and Trương Quý).mp3

Giang Trang

Giang TrangVườn xưa.mp3

BCHN 94

BCHN 94Dương cầm mưa trên mái (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN số 36

BCHN số 36Hành khúc ngày và đêm (Giang Trang and Trương Quý).mp3

Tiếng Hát Lênh Đênh

Tiếng Hát Lênh ĐênhLương Ngọc Châu _ Tử Phác.mp3

BCHN 122

BCHN 122Kẻ Chợ 36 phố phường (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 102

BCHN 102 Giai điệu xuân bất tận (Giang Trang and Trương Quý).mp3

Từ khi đôi mắt em buồn / Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam / Nhạc: Nguyễn Hải / Trình bày: Hà Lan Phương.mp3

BCHN 80

BCHN 80Có một tình yêu không thể nào quên (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 81

BCHN 81Hơi thở mùa xuân (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 51

BCHN 51Vàng phai mấy lá (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 68

BCHN 68Đâu phải bởi mùa thu (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 107

BCHN 107Cho đi lại từ đầu (Giang Trang and Trương Quý).mp3

Hà Nội Phố (thơ Phan Vũ)

Hà Nội Phố (thơ Phan Vũ)Giang Trang.mp3

BCHN 140

BCHN 140Vào hạ (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 50

BCHN 50Bóng ai qua thềm (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 34

BCHN 34Ta lên đường phơi phới tuổi 20 (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 123

BCHN 123Bóng dương hồn thu thảo (Giang Trang and Trương Quý).mp3

BCHN 59

BCHN 59Chiều buông góc phố em (Giang Trang and Trương Quý).mp3

Giang Trang | Ha Huyen 2.mp3